isolerenvloer.nl

ISOLEREN VAN DE KRUIPRUIMTE BODEM

BODEMISOLATIE

Zoals eerder is vermeld is de kruipruimte een onverwarmde ruimte waarin vocht en koude vrij spel hebben.

De bodem van een kruipruimte is doorgaans vochtig of staat zelfs helemaal onder water. Door het isoleren van de onderkant van de vloer wordt de invloed van de kruipruimte op de vloer tot vrijwel nihil teruggebracht.

Echter blijft het microklimaat in de kruipruimte wel min of meer van kracht. Hoewel deze droger en warmer zal zijn dan zonder de vloerisolatie, is het nog steeds een vochtige en koude ruimte.

Een oplossing daarvoor is het isoleren van de bodem van de kruipruimte. Er zijn verschillende soorten manieren en materialen om de bodem van een kruipruimte te isoleren, te weten:

 

  • bodemisolatie door middel van zand of schelpen of een combinatie daarvan (natuurlijke isolatiematerialen)
  • bodemisolatie door afdekking met een laag kunststof isolatiemateriaal (polystyreen chips)
  • bodemafdekking door folie (niet isolerend, alleen waterwerend)