GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Houten vloer isoleren

Rendement bij isolatie van houten vloeren is enorm

De besparing op energiekosten en verbetering van wooncomfort is erg groot bij houten vloeren. Door de specieke eigenschappen van hout zijn deze vloeren namelijk heel gevoelig voor verschillen in vochtigheid en temperatuur. Bij een koude en natte kruipruimte wordt deze lucht snel doorgegeven aan de bovengelegen woonruimte en ook de warmte van de woonruimte wordt snel doorgegeven aan de kruipruimte (warmteverlies).

Het isoleren van een houten vloer aan de onderkant brengt veel positieve effecten teweeg. Op deze pagina gaan we dieper in op het isoleren van houten vloeren.

Onderkant houten vloer

Onderkant houten vloer

Vocht en dampdoorlatende eigenschappen

Houten vloeren mogen bij nieuwbouw volgens het Bouwbesluit niet meer toegepast worden omdat ze onvoldoende dampdicht zijn. Hierdoor heeft vocht en koude van uit de grond of kruipruimte vrij spel en wordt het leefklimaat in de woning direct op een negatieve manier be nvloed. Vocht- en gezondheidsproblemen zijn het gevolg

Schimmel onderkant vloer door vocht en koude

Schimmel onderkant vloer door vocht en koude

Na-isoleren van een houten vloer risicovol

Een houten vloer is per definitie veel minder luchtdicht dan een betonnen vloer. Hierdoor wordt het klimaat in de kruipruimte onder een houten vloer sterk be nvloed door de jaargetijden. In de winter kan het kouder dan -10 graden Celsius worden en in de zomer warmer dan +18 graden Celcius. Ook de vochthuishouding varieert sterk in de kruipruimte. In de winter ruim 90 % relatieve luchtvochtigheid en in de zomer ruim 80 % relatieve luchtvochtigheid.

De balken van een houten vloer worden daardoor sterk be nvloed in de vorm van krimpen en uitzetten en de vochtigheid.

De keuze voor de juiste isolatiemethode en het juiste isolatiemateriaal is dan ook belangrijk. Indien er onvoldoende rekening wordt gehouden met de vochtige omstandigheden zal houtrot gaan plaatsvinden. Isolatie aanbrengen tussen de blkanelaag is alleen verstandig indien tegelijkertijd het vochtgehalte in de kruipruimte kan worden teruggebracht.

Aantasting houten vloer door vocht

Aantasting houten vloer door vocht

PIR-isolatie goede optie

Er zijn in feite drie geschikte methodes voor het isoleren van de onderkant van een houten vloer:

1e methode = het isoleren met polystyreen platen
2e methode = het isoleren met thermokussens
3e methode = het isoleren door middel van PUR of PIR schuim

PIR-schuim heeft min of meer dezelfde eigenschappen als PUR-schuim alleen is het brandbestendiger. Daarom is het verstandiger om bij een houten vloer PIR-schuim toe te passen in plaats van PUR-schuim.

PIR-schuim vloerisolatie

PIR-schuim vloerisolatie