GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Subsidies

ENERGIE- EN MILIEUBESPARING STOKPAARDJES OVERHEID

Eén van de hoekstenen van het Nederlandse Milieu- en Energiebeleid is het stimuleren van duurzame woningen waardoor het leefklimaat wordt bevorderd en energie en het milieu worden bespaard. Dit uit zich onder meer in het ter beschikking stellen van allerlei soorten subsidies voor diverse diensten en producten. Of het nu gaat om een korting op de wegenbelasting omdat een auto heel energiezuinig is of dat er een stimuleringspremie wordt verstrekt voor het verbeteren van de eigen woning.

Subsidie vloerisolatie mogelijkheden

Subsidie Energiebesparing eigen Huis

Deze regeling houdt concreet in dat u geen 21 % btw betaalt over de verrichte werkzaamheden inclusief materialen, maar slechts 6 %: een besparing van 15 % dus. Het betreft het aanbrengen van energi...

Subisie vloerisolatie

Elk jaar stelt de overheid enkele regelingen en een bepaald budget vast voor subsidi ring van isolatieprojecten. Het gaat dan om premies, regelingen, maar ook kortingen op aangeschaft isolatiemateriaal. Naast de landelijke overheid stellen ook provincies en gemeentes subsidies beschikbaar. Hieronder kunt u een keuze maken.

Subsidie isoleren vloer

De btw-verlaging van 6 % geldt alleen voor de werkzaamheden (arbeid) en niet voor het materiaal. Op het moment dat u zelf uw vloer isoleert, heeft u geen recht op de 6 % regeling, aangezien er geen arbeid-component is.

REGIONALE ISOLATIEBEDRIJVEN WETEN MEER

Naast de landelijke regelingen zijn er ook specifieke provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen van kracht: vaak weten regionale bedrijven alle ins en outs van deze regelingen. Het is dan ook heel verstandig om juist bij deze bedrijven een offerte aan te vragen en ook te informeren naar de subsidiemogelijkheden: tenslotte wordt de kans op opdrachtverstrekking door u groter naarmate zij een aantrekkelijker voorstel kunnen prestenteren. Daarnaast worden de meeste subsidies alleen verstrekt indien ze door een gecertificeerd bedrijf worden aangevraagd.