GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Drogere woning

Een droge woning door geïsoleerde vloer

Drogere en schonere lucht door vloerisolatie

Drogere en schonere lucht door vloerisolatie

Uw begane grond vloer loopt onder de gehele woning door, heeft daardoor een grote oppervlakte en heeft ook een groot effect op het binnenklimaat van uw woning. Indien de onderzijde van de begane grond vloer ge soleerd wordt, zullen de nadelige en schadelijke effecten van de koude en vochtige kruipruimte teniet worden gedaan. Een groot voordeel is dat uw gehele woning droger zal worden.

Dat heeft twee redenen, namelijk

1e reden Vloerisolatie stopt vochtmigratie vanuit de kruipruimte (waterdamp zal niet meer door kunnen dringen via uw houten vloer of openingen in de vloer)

2e reden Vloerisolatie zorgt voor een warmere vloer en dat betekent bij definitie dat de vloer droger zal worden. Dit wordt hierna uitgelegd.

Niet geïsoleerde woning: meer last van condens

Niet geïsoleerde woning: meer last van condens

Klamme en vochtige woning

Een woning moet beschermd worden tegen de elementen en is daardoor voorzien van een buitengevel die veelal ge mpregneerd is (=vochtwerend gemaakt). Echter zijn ventilatie-openingen door de gehele woning vereist vanwege de noodzaak van verse lucht toevoer en de afvoer van vochtige lucht. In een woning is veelal vocht aanwezig in verdampte vorm, waterdamp. Deze waterdamp condenseert op koude oppervlakken. Dat is de reden waarom op het glas van ramen (die meestal kouder zijn dan de omgevingstemperatuur) condens zit.

Indien een vloer kouder is dan de rest van een woning zal daarop vocht condenseren. Daarnaast migreert waterdamp ook vanuit de kruipruimte naar de bovengelegen woning, waardoor de gehele woning vochtiger zal worden, met klamme muren, vochtige plekken als gevolg.

Hoe meer koude elementen in een woning zijn des te vochtiger de woning ook zal zijn. Niet ge soleerde en dus koude muren zullen daardoor vocht aantrekken, vochtig worden met alle kwalijke gevolgen van dien (loskomend behang, schimmelvorming, gezondheidsklachten etc.).

Zowel voor de woning als voor uw gezondheid is een te hoge vochtigheidsgraad niet goed.

Kromgetrokken vloer door vocht

Kromgetrokken vloer door vocht

Schimmelvorming & ongedierte

Een bekend gevolg van condenserend vocht op muren en vloeren is het ontstaan van schimmels. Ruim 20 % van de woningen in Nederland heeft last van schimmel (bron:VROM,1991) en schimmels kunnen alleen ontstaan door vocht en in woningen is de condensatie van waterdamp daarbij een absolute voorwaarde. Schimmels zijn eenvoudige eencellige of meercellige organismes en planten zich voort door afzetting van sporen in de lucht. Ook insecten als zilvervisjes komen op een vochtige en klamme omgeving af.

Schimmelvorming op vloer

Schimmelvorming op vloer

Schimmels hebben een groot negatief effect op het leefklimaat in een woning, met name CARA-pati nten ondervinden enorm veel last van de sporen van schimmels.

Daarnaast kunnen ze behoorlijke schade veroorzaken door aantasting van vloeren, tapijten en overige materialen.

Schimmel ontstaat door vocht

Schimmel ontstaat door vocht

VRIJBLIJVEND OFFERTES AANVRAGEN

In de regel verdient de investering in vloerisolatie zich binnen enkele jaren terug, alleen al door besparing op energiekosten. Bent u ook benieuwd wat in u geval de kosten zullen zijn, uw subsidiemogelijkheden en uw besparing ? Vraag dan een gratis en vrijblijvende internetofferte aan. In 1 stap vraagt u bij circa 6 regionale isolatiebedrijven een gratis en vrijblijvende offerte aan. Klik op de gele knop hieronder.