GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Hoe werkt het ?

Een niet-geïsoleerde begane grond vloer

Pas in 1901 bij de totstandkoming van de Eerste Woningwet begon de overheid zich te bemoeien met eisen aan zowel de manier van bouwen als de bouwmaterialen. In de navolgende tientallen jaren werd de regelgeving telkens verbeterd naar aanleiding van ervaringen en technologische ontwikkelingen. Pas in de jaren '70 na de oliecrisis werd er meer aandacht geschonken aan thermische isolatie van woningen.

Woningen die gebouwd zijn voor 1900 en tussen 1900 en 1970 zijn meestal niet of slechts deels ge soleerd. De begane grondvloer is een essentieel onderdeel van een woning en heeft grote invloed op het leefklimaat in de woning. Door de koude en het vocht onder de woning wordt - bij een niet-ge soleerde begane grondvloer - de gehele woning be nvloed zoals in de tekening hieronder is te zien..

Het isoleren van de vloer

De begane grondvloer loopt onder de gehele woning door en deze relatief grote oppervlakte staat rechtstreeks in contact met hetzij de vochtige en koude grond en anders met de vochtige en koude kruipruimte. Hierdoor is een niet-ge soleerde vloer altijd enkele graden kouder dan de rest van de woning en fungeert in feite als een koude CV-radiator: door de koudestraling wordt ook de rest van de woning kouder en minder comfortabel en moet er extra gestookt worden om dit effect op te heffen.

Het isoleren van de begane grond vloer is dan ook een uitstekende en rendabele manier van isoleren, met name indien de vloer aan de onderkant ge soleerd wordt. Hoewel de vloer ook aan de bovenkant ge soleerd kan worden heeft de onderkant sterk de voorkeur omdat hierbij de vloer zelf ook beschermd wordt tegen vocht en koude. Tevens is het werk eenvoudiger te doen aangezien bovenvloerse isolatie ervoor zorgt dat de vloer enkele centimeter hoger zal worden waardoor deuren en kozijnen aangepast moeten worden.

Hieronder kunt u meer informatie lezen over woningisolatie in het algemeen en het isoleren van vloeren in het bijzonder:

8 soorten vloerisolatie

Momenteel heeft u de keuze uit 8 verschillende manieren om uw vloer te isoleren. Elk van deze manieren heeft eigen voordelen en nadelen. De keuze voor een bepaalde soort manier van isolatie of van isolatiemateriaal is afhankelijk van de volgende factoren:

- het soort vloer dat u heeft (houten, beton, kwaaitaalvloer)
- de mate van thermische isolatie die u wenst
- het budget dat u heeft
- de mate van ruimte onder de vloer
- de keuze voor bovenvloers of benedenvloers isoleren

Lees hier verder over de verschillende vloerisolatiemethodes.