GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Koude vloer door koude kruipruimte

Kruipruimtes

In Nederland is een groot deel van de woningen voorzien van een zogenaamde kruipruimte. Dit is een loze ruimte die tussen de funderingen onder de begane grond vloer van de gehele woning doorloopt. Deze kruipruimte heeft als functie om de afstand tussen de fundering en de begane grondvloer te overbruggen en om ruimte te bieden aan waterleidingen, rioleringen, gasleidingen, electra en telefoonkabels. De ruimte is gewoonlijk toegankelijk via één of meerdere zogenaamde kruipluiken (openingen in de begane grondvloer naar de kruipruimte toe. Deze openingen zijn doorgaans afgedekt met kruipluiken).

Vochtige kruipruimtes hebben grote invloed

Vochtige kruipruimtes hebben grote invloed

Natte bodem

De bodem van een kruipruimte bestaat doorgaans uit grond of een combinatie van grond en enkele centimeters zand. Het betreft dezelfde grond als buiten de woning en aangezien de kruipruimte verdiept is, dus minimaal 50 centimeter onder het maaiveld zit, fungeert de kruipruimte ook wel eens als een opvangreservoir bij hevige regenval. Regenwater gaat van buiten onder de fundering door en komt in de kruipruimte.

Wat vaak geconstateerd kan worden is dat een kruipruimte periodes kent waarbij die heel vochtig is (najaar en winter) en minder vochtig of zelfs droog is (lente en zomer).

Ventilatie

In het Bouwbesluit worden alle verplichte isolatie, maar ook vochtwerende en ventilerende verplichtingen omschreven. Om een vochtige ruimte weer droog te krijgen is het belangrijk dat verse lucht wordt toegevoerd en natte lucht weer wordt afgevoerd. Ook voor het enigszins droog krijgen van een kruipruimte is het essentieel dat er open verbindingen naar de buitenlucht aanwezig zijn. Probleem is vaak echter dat deze ventilatie-openingen te klein zijn en meestal niet jaarlijks worden schoongemaakt waardoor het vocht (waterdamp) niet meer weg kan uit de kruipruimte.

Slecht afgedichte doorvoeren

Slecht afgedichte doorvoeren

Openingen naar bovenliggende woning

Bij een niet-correcte afdichtingen van de doorvoeringen van leidingen die via de kruipruimte door de begane grond vloer naar boven leiden, zal koude en vochtige lucht in de woning terechtkomen met alle negatieve gevolgen van dien, zoals een (te) hoog vochtgehalte waardoor mensen zich onprettig gaan voelen en de woning wordt kouder.

Aantasting

Zoals eerder is gemeld is vocht de allergrootste vijand van elk gebouw: in de loop der jaren zal het gebouw door vervuiling en slijtage de vochtwerendheid verliezen en vocht binnendringen in de constructie en zorgen voor schimmel en rotting. Dit proces kan tientallen jaren duren, maar een woning heeft ook een lange levensduur.

Ook de begane grondvloer zal op een gegeven moment aangetast worden doordat het tientallen jaren in aanraking komt met vocht, koude en schimmel. In tegenstelling tot de buitengevel wordt een vloer nooi ge mpregeneerd (vochtwerend gemaakt). Naast de simpele bescherming tegen koude en vocht die isolatie biedt voor de bovengelegen woning beschermt het ook nog eens de vloer zelf (alleen bij benedenvloers isolatie).

Schimmel onderkant vloer door vocht en koude

Schimmel onderkant vloer door vocht en koude

Koude trekt vocht aan

Heeft u zich weleens afgevraagd waardoor condens ontstaat ? Indien water verdampt wordt het waterdamp en indien het met een koud object in aanraking komt, zal de waterdamp weer vloeibaar worden, in feite werkt het hetzelfde als bij regen: bij een bepaalde gesteldheid en temperatuur worden wolken omgezet in druppels.

Een kruipruimte is altijd onverwarmd en daardoor koud en trekt van nature vocht aan. Vochtige lucht zal uiteindelijk in de kruipruimte condenseren.

Het probleem in de woning zelf is ook min of meer hetzelfde bij een niet-ge soleerde vloer: waterdamp zal condenseren op een koud oppervlak, wat vaak een raam is (glas staat in direct contact met de buitenlucht en is daardoor veelal kouder dan de andere onderdelen van een kamer). Echter bij een koude vloer zal ook hier meer waterdamp gaan condenseren waardoor - bij zowel tapijt, laminaat als hout - vocht kan optreden onder de vloerbedekking waardoor schimmel weer kans maakt.