GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Vloerisolatie heel rendabel

Het isoleren van uw vloer is heel rendabel

Het aan laten brengen van thermische vloerisolatie is heel rendabel. Uw begane grond vloer loopt onder de gehele woning door en heeft een grote oppervlakte van minimaal 50 m2 (10 meter x 5 meter). Door de situering en de grote oppervlakte heeft uw vloer een grote invloed op zowel het comfort in de woning als de energiekosten. Door het isoleren van uw vloer kunt u minimaal 325 m3 gas per jaar besparen en met het huidige prijspeil van € 0,65/m3, bespaart u op die manier € 211,25 per jaar. En hoe hoger de gasprijzen worden, hoe meer geld u zult besparen ! Lees hier meer over de terugverdientijd van vloerisolatie.

Tevens wordt uw woning meer waard waardoor vloerisolatie nog rendabeler wordt !

Een niet-geïsoleerde vloer is koud en vochtig

Een koude vloer zorgt voor een onbehaaglijk gevoel: de eerste 40 tot 50 centimeter boven een niet-ge soleerde vloer is circa 3 tot 4 graden Celsius kouder dan de temperatuur daarboven. Zoals u wellicht weet stijgt warme lucht, indien het in aanraking komt met een koud object zal het dalen. De combinatie van koude muren en koude vloer veroorzaakt ook zogenaamde valse tocht (luchtstroming van koud naar warm), waardoor men zich onbehaaglijk voelt.

Verkoudheden, problemen met de ademhaling en luchtwegen zijn mogelijke gevolgen van vocht en koude.

Daarnaast geeft een niet-ge soleerde vloer zogenaamde koudestraling af.

Koudestraling

Een koude vloer geeft ook koude af op dezelfde manier waarop een CV-radiator warmte afgeeft. Ook koude muren en niet-ge soleerd glas geeft koudestraling af. Elk element dat enkele graden kouder is dan andere onderdelen in een kamer geeft koudestraling af. Bewoners ervaren dat al een erg onprettig gevoel.

Door het aanbrengen van isolatie onder de vloer wordt deze beschermd tegen de koude en het vocht uit de kruipruimte of ondergrond. De vloer wordt hierdoor warmer (en beschermd tegen aantasting als bijkomend voordeel) en droger en zal geen koudestraling meer afgeven.

Daarnaast zal de vloerbedekking (hout, laminaat, tapijt, plavuizen) etc. droger zijn waardoor schimmel geen kans meer heeeft.

Het is essentieel te zorgen dat alle vlakken in een woning ge soleerd zijn waardoor op elke plek in de woning een gelijkmatige temperatuur zal heersen.

Alle vormen van isolatie besparen energiekosten

Bron:www.isolatiepagina.nl

Bron:www.isolatiepagina.nl

Isolatiematerialen: licht en luchtig

Het isolerend vermogen van isolatiematerialen wordt bij alle door 1 belangrijk element veroorzaakt: ze bestaan voor het grootste deel uit lucht. De intentie is om zoveel mogelijk lucht - of een ander gas - in kleine holtes op te sluiten, waardoor warmteoverdracht sterk wordt beperkt.

Als gevolg hiervan zijn isolatiematerialen niet alleen luchtig, maar wegen ook heel weinig ten opzichte van het volume.

Ze zijn niet sterk genoeg om als bouwmateriaal te fungeren en dienen daarom altijd 'toegevoegd' te worden aan sterke en dragende bouwmaterialen.

Het isoleren van de vloer

De begane grondvloer loopt onder de gehele woning door en deze relatief grote oppervlakte staat rechtstreeks in contact met hetzij de vochtige en koude grond en anders met de vochtige en koude kruipruimte. Hierdoor is een niet-ge soleerde vloer altijd enkele graden kouder dan de rest van de woning en fungeert in feite als een koude CV-radiator: door de koudestraling wordt ook de rest van de woning kouder en minder comfortabel en moet er extra gestookt worden om dit effect op te heffen.

Het isoleren van de begane grond vloer is dan ook een uitstekende en rendabele manier van isoleren, met name indien de vloer aan de onderkant ge soleerd wordt. Hoewel de vloer ook aan de bovenkant ge soleerd kan worden heeft de onderkant sterk de voorkeur omdat hierbij de vloer zelf ook beschermd wordt tegen vocht en koude. Tevens is het werk eenvoudiger te doen aangezien bovenvloerse isolatie ervoor zorgt dat de vloer enkele centimeter hoger zal worden waardoor deuren en kozijnen aangepast moeten worden.

Hieronder kunt u meer informatie lezen over woningisolatie in het algemeen en het isoleren van vloeren in het bijzonder: