GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Soorten vloerisolatie

Materialen met verschillende eigenschappen

Om de onderkant van uw begane grondvloer te isoleren heeft u de keuze uit verschillende manieren om het doen en uit verschillende isolatiematerialen. Elk soort materiaal heeft weer specifieke eigenschappen, levensduur en een kostenplaatje.

De keuze voor een bepaalde methode en eigenschappen van het isolatiemateriaal zijn sterk afhankelijk van de situatie,bijvoorbeeld:

- heeft u een houten vloer of een steenachtige vloer ?
- komt u regelmatig in de kruipruimte ?
- is uw kruipruimte heel vochtig ?
- wat is uw beschikbare budget
- wat is de vrije werkruimte in uw kruipruimte ?

Op deze pagina en op de onderliggende pagina's zullen we de meest gangbare soorten vloerisolatie in detail behandelen zodat u een goed overzicht krijgt van de eigenschappen en de verschillen tussen de isolatiematerialen.

Levensduur isolatiemateriaal

Verkeerd isolatiemateriaal

Verkeerd isolatiemateriaal

U moet goed beseffen dat bij het aanbrengen van isolatie deze wordt blootgesteld aan de koude en vochtige eigenschappen van de kruipruimte. Al te vaak isoleren woningeigenaren zelf de vloer en gebruiken daarvoor reguliere isolatiematerialen die afkomstig zijn uit de bouwmarkt. Deze isolatiematerialen hebben niet altijd de juiste vochtwerende eigenschappen en raken daardoor in enkele jaren compleet verzadigd, worden topzwaar, gaan doorhangen, vallen en uiteindelijk geen resultaat meer opleveren.

Foutieve isolatie

Foutieve isolatie

Activiteiten in kruipruimte

Door het betreden van de kruipruimte en het verrichten van werkzaamheden kunnen beschadigingen aan het isolatiemateriaal ontstaan. Hier dient ook rekening mee te worden gehouden. Indien er een reparatie aan bijvoorbeeld de riolering moet geschieden of er moeten extra gaskabels getrokken worden, dan zal de isolatie hiertegen bestand moeten zijn of op een eenvoudige manier hersteld moeten kunnen worden.

Thermokussens zijn minder geschikt voor situaties waarin de kans op beschadiging groot is aangezien het gevoelig materiaal is.

Vochtbestendigheid

Een absolute voorwaarde voor isolatie onder de vloer en in de kruipruimte is dat deze vochtbestendig moet zijn aangezien de relatieve vochtigheidsgraad altijd hoog is in kruipruimtes. Het is er beduidend vochtiger dan dat de buitenlucht is. Indien de isolatie niet vochtbestendig is, zal deze niet alleen veel minder functioneren, maar ook zelf aangetast worden door het vocht en na verloop van tijd gaan rotten, schimmelen en in stukken naar beden vallen.

Schimmel onderkant vloer door vocht en koude

Schimmel onderkant vloer door vocht en koude

Wanneer ontstaat houtrot ?

Houtrot ontstaat bij een houtvochtgehalte van 21 % in combinatie met weinig of geen ventilatie. Houtrot ontstaat nadat schimmel en vocht hun intrede doen.

Oorzaken vocht in de kruipruimte

  • lekkend leidingwerk

  • niet ge soleerde CV-leidingen

  • hoge grondwaterstand

  • binnendringend hemelwater

  • lekke fundering

  • onvoldoende ventilatie waardoor vochtige lucht die condenseert

  • drassige grondomstandigheden