GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Waardeverhoging woning

Isolatie woning = waardeverhoging woning

Ongeacht welke onderdeel van uw woning u laat isoleren: de woning wordt meer waard.

Niet alleen heeft u financieel voordeel van een besparing op uw energiekosten, maar ook is uw woning waardevoller geworden voor de aspirant-koper.

Het isoleren van uw vloer is een uitstekende investering aangezien het een groot oppervlak betreft en uw woning fors zuiniger zal maken op het gebied van energiekosten. Daarnaast verhoogt een ge soleerde vloer ook sterk het comfort en de behaaglijkheid in de woning, wat de woningwaarde ook ten goede zal komen.

Ook het effect op het Energielabel is groot.

Bron:www.isolatiepagina.nl

Bron:www.isolatiepagina.nl

Energiezuinige woning is meer waard

De energieschaarste zal met de snel groeiende wereldbevolking en consumptie steeds belangrijker worden.

Een goed ge soleerde en daardoor energiezuinige woning is op de markt simpelweg meer waard. Het financi le belang van isolatie wordt nog eens belangrijker door de verplichting om een Energielabel voor een woning te hebben die in de verkoop staat (verplichting waarschijnlijk per 1 juli 2013, Europese regelgeving dwingt de Nederlandse Regelgeving om het te verplichten).

Geïsoleerd huis = in betere staat

Een tweede belangrijke aspect is dat een goed ge soleerde woning beter beschermd is tegen vocht, koude en andere elementen waardoor de onderdelen van de woning minder aangetast zullen zijn, in betere conditie en dus een hogere waarde zal hebben.

Subsidies

De overheid stimuleert het duurzaam wonen en het besparen van energie en is daarom bereid financieel bij te dragen aan het isoleren van uw woning. Een goede installateur weet hoe deze subsidies aangevraag en benut kunnen worden. Zowel op lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk niveau worden subsidies verstrekt en soms zelfs op Europees niveau, met name indien het zaken betreft die ook positieve effecten op het milieu hebben.

Hier vindt u meer informatie over isolatie subsidies.