GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Isoleren van de kruipruimte bodem

Vochtige kruipruimtebodem

Vochtige kruipruimtebodem

Bodemisolatie

Natte kruipruimtebodem

Natte kruipruimtebodem

Zoals eerder is vermeld is de kruipruimte een onverwarmde ruimte waarin vocht en koude vrij spel hebben. De bodem van een kruipruimte is doorgaans vochtig of staat zelfs helemaal onder water. Door het isoleren van de onderkant van de vloer wordt de invloed van de kruipruimte op de vloer tot vrijwel nihil teruggebracht. Echter blijft het microklimaat in de kruipruimte wel min of meer van kracht. Hoewel deze droger en warmer zal zijn dan zonder de vloerisolatie, is het nog steeds een vochtige en koude ruimte.

Een oplossing daarvoor is het isoleren van de bodem van de kruipruimte. Er zijn verschillende soorten manieren en materialen om de bodem van een kruipruimte te isoleren, te weten:

  • bodemisolatie door middel van zand of schelpen of een combinatie daarvan (natuurlijke isolatiematerialen)

  • bodemisolatie door afdekking met een laag kunststof isolatiemateriaal (polystyreen chips)

  • bodemafdekking door folie (niet isolerend, alleen waterwerend)

Kruipruimte isolatie-bodemisolatie-vloerisolatie

De termen die gebruikt worden voor het isoleren van de vloer en het isoleren van de bodem van de kruipruimte zorgen nogal eens voor verwarring. Het is dan belangrijk te weten waar we het over hebben. In feite hebben alle methodes betrekking op de koude en vochtige omstandigheden in de kruipruimte. Door het isoleren van de vloer, ofwel vloerisolatie wordt weliswaar de vloer ge soleerd en zowel de vloer als de bovengelegen woning beschermd tegen de negatieve effecten van de kruipruimte, echter de koude en vochtige situatie in de kruipruimte blijft. Door het aanbrengen van isolatie op de bodem van de kruipruimte wordt het grootste deel van de kruipruimte zélf ge soleerd. De vochtige plassen blijven onder de isolatie en de omstandigheden boven de isolatielaag worden warmer en droger. Zelfs zonder vloerisolatie heeft bodemisolatie ook een positief effect op de omstandigheden in de bovengelegen woning.

Ook het leidingwerk wordt op deze manier beschermd tegen aantasting. Echter bodemisolatie of kruipruimte isolatie zal niet kunnen zorgen voor eenzelfde comfort als vloerisolatie. Daarom is de combinatie van zowel vloerisolatie als bodemisolatie of kruipruimte isolatie het meest geadviseerd.

Combinatie vloerisolatie met bodemisolatie beste

Om de kruipruimte en vloer optimaal te beschermen is de veelgebruikte combinatie tussen vloerisolatie en kruipruimte isolatie het meest ideaal. Door deze krachtige combinatie van isoleren wordt zelfs optrekkend vocht (vocht dat opgezogen wordt door de capilaire werking van de stenen in de fundering) grotendeels teniet gedaan.

Combinatie vloerisolatie en bodemisolatie

Combinatie vloerisolatie en bodemisolatie

Folie is geen kruipruimte of bodemisolatie

De combinatie van het isoleren van de vloer én het isoleren van de bodem van de kruipruimte is veruit de beste oplossing zoals u hebt kunnen lezen. Echter is de toepassing van folie om de bodem af te dekken, niet de beste. Deze dunne laag folie isoleert niet, doch tracht het water buiten te houden. Echter 1 gaatje of zwak punt in de folie is genoeg om ervoor te zorgen dat al het water op het folie komt te staan waardoor het positieve effect compleet verdwijnt. Ook het aanbrengen van folie is niet gemakkelijk, omdat all opstaande randen, waaronder ook het leidingwerk nauwgezet afgedicht en afgeplakt moeten worden.

Beter is het te kiezen voor minder gevoelige materialen als schelpen of thermische chips, waarbij zowel het isolerend vermogen veel groter is én waarbij het aanbrengen gemakkelijker is en ook niet gevoelig is voor enige beschadigingen indien u de kruipruimte moet betreden.l

Veel water in de kruipruimte ?

Indien u veel water in de kruipruimte hebt staan (plassen of zelfs tien centimeter water) dan kunt u het beste kiezen om de bodem af te dekken of te isoleren met een laag zand en schelpen of met thermische chips. Belangrijk bij de combinatie met schelpen is dat er een laag van minimaal 30 cm moet worden aangebracht en dat het waterniveau niet boven de schelpen uitstijgt (in dat geval moet u een permanente pomp plaatsen). Bij thermische chips, zoals bijvoorbeeld Drowa Chips maakt de hoeveelheid water niet uit, aangezien deze chips op het water blijven drijven en toch zorgen voor een drogere en warmere lucht tussen de chips en de onderkant van de begane grond vloer.